www.metallinnuoret.fi >  Keitä olemme?

Keitä olemme?

Valtakunnallinen nuorisotoiminta

Liiton nuorisotoimintaa suunnittelee ja toteuttaa nuorisotoimikunta , jossa on kymmenen jäsentä eri puolilta Suomea. Vastuun liiton käytännön nuorisotoiminnasta kantaa nuorisotoimitsija Jussi-Pekka Ahonen. 

Liiton valtakunnallisen nuorisotoimikunnan ja alueellisten nuorisojaostojen tehtävä on järjestää nuorisotoimintaa sekä tukea ammattiosastojen nuorisotoimintaa.

Nuorisotoimikunnan nimeää Metallityöväen Liiton liittohallitus liittokokouskaudeksi eli nykyinen nuorisotoimikunta istuu kauden 2012-2016.


Nuorisotoimintaan kuuluu myös Pohjoismaiden Metalliliittojen ja Saksan IG-Metallin kanssa tehtävä nuorisoyhteistyö.


Nuorten valtakunnallisia tapahtumia on viikonloppukursseista viikonmittaisiin opistokursseihin sekä painavasta ja asiapitoisista tapaamisista vapaamuotoisempiin tilaisuuksiin.

Alueellinen nuorisotoiminta

Eri puolilla maata toimivat alueelliset nuorisojaostot joita on 6 kpl. Jaostot koostuvat pääsääntöisesti ammattiosastojen nuorisovastaavista. Jaostot suunnittelevat ja toteuttavat alueen nuorisotoimintoja yhdessä aluejärjestöjen ja aluetoimistojen kanssa.

Kaikki toiminnot tähtäävät nuorisotoiminnan tehostamiseen ammattiosastoissa.

Ammattiosastojen nuorisotoiminta

Jokainen Metallityöväen Liiton jäsen on ammattiosaston jäsen ja sitä kautta aluejärjestön ja liiton jäsen. Ammattiosasto voi toimia yhdellä työpaikalla tai yhdessä yrityksessä. Se voi olla myös ammattialakohtainen tai alueellinen, jolloin siihen kuuluu jäseniä useilta työpaikoilta. Ammattiosaston tehtäviin kuuluu hoitaa jäsentensä edunvalvontaa toimialueellaan.

Ammattiosasto valitsee vuosittain syyskokouksessa itselleen toimikunnan, joka vastaa käytännön asioiden hoitamisesta aina vuoden kerrallaan. Oman ammattiosastosi numeron löydät jäsenkortistasi.

Ammattiosastojen nuorisojaostoja on n.130. Nuorisojaostojen toiminnasta voit kysyä omasta ammattiosastostasi. Mikäli osastossasi ei vielä ole nuorisojaostoa, kannattaa asiasta keskustella osastosi puheenjohtajan kanssa ja koota nuorisoporukka suunnittelemaan toimintaa.